top of page
Nærsynt
Nærsynthet skyldes at brennpunktet for synsinntrykk ligger foran netthinnen, «øyet er for stort». Nærsynthet kalles myopi innenfor medisinen. Nærsynthet vil si at bildet som man ser, blir skarpt og tydelig på nært hold, men at det blir uklart og dårlig på lengre avstand. Grad av nærsynthet angis i dioptere (D) med negativt fortegn, eks. -2,0 D
 
Dette er en tilstand som er svært vanlig. I Øst-Asia er nærmere 70% nærsynte. Tall fra Norge viser at 35-50% er nærsynte. Forekomsten er forholdsvis lav blant småbarn, øker sterkt i skolealderen og øker ytterligere blant unge voksne i alderen 17-25 år. Synet stabiliserer seg i 30-40 årsalderen. Etter 50 årsalderen synker forekomsten noe.
 
Mange nærsynte blir oppdaget i skolesammenheng ved at de ikke ser hva som står på tavla. Nærsynte begynner ofte å myse for å klare å se bedre. Resultatet blir ofte hyppig hodepine og muskelplager i nakke og skuldre.
 
 
Langsynt
Ved langsynthet er brennpunktet for objekter en ser på, bak netthinnen i stedet for i netthinnen. Dette gjør at øyet ser godt på lang avstander, men du må bruke musklene og øyets fokuseringssystem ekstra mye for å se godt på korte avstander.  I ung alder merkes dette knapt, men med økende alder oppleves tiltakende problemer med å se klart på nært hold.  Grad av langsynthet angis i dioptere (D) med pluss fortegn, eks. +3,0 D
 
Det er færre tilfeller av langsynthet enn av nærsynthet. I Norge er ca. 13% av personer i alderen 20-25 år er langsynte og ca. 17% i alderen 40-45 år er langsynte.
 
 
Presbyopi
Det skjer noe med øyet når du blir eldre. Presbyopi er en endring av synet som oppstår hos alle etter hvert som man blir eldre. Elastisiteten i linsen avtar og mange mister gradvis evnen til å fokusere på nært hold. Ved 45 års alder er evnen til å fokusere på nært hold ofte så anstrengende at det er nødvendig å avlaste med briller. De første tegnene er ofte at du blir fortere trett ved lesing.
 
Nesten 50% av oss nordmenn er i dag presbyope,, det betyr at vi burde bruke progressive brilleglass. Progressive brilleglass har en styrke for å se klart på avstand og en annen styrke for å se klart på nær, alt i samme glasset. Dette er en brilleløsning som er mest komfortabel og som de fleste blir veldig fornøyd med denne løsningen.
bottom of page